1. Zawartość niniejszej strony internetowej w szczególności teksty, grafiki, zdjęcia, układ graficzny, projekty oraz wzory produktów stanowią wyłączną własność Sprzedawcy i podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dnia 4 luty 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1231, z 2020 r. poz. 288).

2. Kopiowanie, przesyłanie, w tym udostępnianie w Internecie, rozpowszechnianie w całości lub w części wszelkich prezentowanych na stronie internetowej treści wymaga uprzedniej zgody Sprzedawcy, w przeciwnym razie stanowi naruszenie praw autorskich i spowoduje podjęcie czynności prawnych.